Privacy statement

Bewust Leiden verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Bewust Leiden wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Bewust Leiden werkt samen met Bewust Netwerk voor de online ontwikkeling van websites, de online dienstverlening en de promotie van de online vermeldingen en agenda events van de leden op andere online platforms.

Wanneer verzamelt Bewust Leiden (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag, inschrijving en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de Bewust Leiden / Bewust Netwerk websites.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Bewust Leiden?

Van nieuwsbrief abonnees

Bewust Leiden verzamelt abonneegegevens zoals naam, e-mailadres, IP-adres.

Van leden/klanten

Bewust Leiden verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IP-adres, KvK-nummer en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan Bewust Leiden. Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een online profiel op deze website aan te maken of vermelding van jouw activiteiten op onze website en in de nieuwsbrieven.

Afbeeldingen welke leden plaatsen bij hun vermelding of event kunnen persoonsgegevens bevatten. Het plaatsen van deze afbeeldingen geschied op initiatief en verantwoording van de leden zelf.

In het algemeen

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Bewust Leiden, kan Bewust Leiden aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart Bewust Leiden verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Bewust Leiden verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en het uitvoeren van onze dienstverlening. Ook heeft Bewust Leiden gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een klant-, offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Bewust Leiden slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Bewust Leiden maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Bewust Leiden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bewust Leiden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Bewust Leiden het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Bewust Leiden onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Bewust Leiden gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Bewust Leiden vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (uitschrijven nieuwsbrief) of een andere verwerking weer intrekken.

Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Loginpanel van Bewust Leiden. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Bewust Leiden niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.
Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Bewust Leiden heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Bewust Leiden en Bewust Netwerk schakelen bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bewust Leiden is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Links naar andere websites

Op onze website tref je links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd of van bij ons aangesloten leden zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier of neem contact op met Bewust Netwerk.

Wijziging van Privacy Statement

Bewust Leiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Mei 2018

Bewust Leiden, gevestigd in Leiden en Bewust Netwerk, gevestigd in Lochem zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze week in Leiden

Onze Professionals

Maaike Kluit

Rituelen en Ceremonies
Verhuisrituelen - Organisatierituelen - Stiefrituelen - Miniritueeltjes

Mijns Inziens
Maaike Kluit
Leiden

Mati Engwerda

Dans & Beweging
Dans - Move in essence

Move in essence Dans - adem - meditatie
Mati Engwerda
Leiden

Greetje Noordman

Counselling
Rouwbegeleiding / therapie

Praktijk voor verliesbegeleiding
Greetje Noordman
Leiden

Natuurbeleving
Plant-Aardig

Plant-Aardig
ellis grootveld
Leiden

Lichaamsgerichte Therapie
Biodynamische Massage Therapie

Hanneke Maarsse
Hanneke Maarse
Leiden

Yoga
Tjebbe Dhyan Westendorp

Yogacentrum De Lindewei
Leiden

Acupunctuur
Acupunctuurpraktijk Itchi-Go (op vrijdagen in De Lindewei)

Yogacentrum De Lindewei
Leiden

Healing en reading
Diverse docenten

Yogacentrum De Lindewei
Leiden

Massage
Praktijk Organ Balance

Organ Balance
TeunAgren
Leiden

Familie- en systeemopstellingen
IJsselstroom, praktijk voor WelZijn

IJsselstroom, praktijk voor WelZijn
Marike van IJssel
Leiden

Massage
Massage&Magic

Chiara van den Berg
Leiden

Hypnotherapie
Tussen de wilgen, hypnotherapie en counselling

Tussen de wilgen, hypnotherapie en counselling
Alice (E) de Wit
Rijpwetering

Dans & Beweging
Biodanza in Leiden met Leonoor

Leonoor Pronk, Lichaamsgerichte psychotherapie en Biodanza
Leonoor Pronk
Leiden

Coaching - Loopbaancoaching
Loopbaan- en levenscoach, ELPH-Coach

BeKoach
Béatrice Staffeleu
Leiderdorp

Muziek & Zang
lierlessen

de Lierelei
Mariëtte Burm
Leiderdorp

Familie- en systeemopstellingen
Luister naar je lichaam en kom in contact met jezelf

Hanneke Maarsse
Hanneke Maarse
Leiden

Mindfulness & Compassie

De Appelboom
Ingrid Appels
Warmond

Healing en reading
Energetisch therapeut

Healing praktijk Atlantis Sia
Will van der Vossen
Leiden

Psychosociale therapie
Act-Mindfulness  (acceptance and Commitment Therapy)

Ziens-Wijze
Gerrie van Giezen
Leiden

Mindfulness & Compassie
Tuinhof Vitaal

Tuinhof Vitaal
Ida Tuinhof
Leiden

Healing en reading
healing en soul retrieval -individuele sessies

Vorm aan Licht
Laura Karsters
Leiden

Centra voor Bewustwording
Healing Arts therapeut

Ziens-Wijze
Gerrie van Giezen
Leiden

Lichaamswerk
Praktijk voor zelfontwikkeling

Praktijk voor zelfontwikkeling
Ria Regnery
Leiden

Coaching - Diverse Coaching
Coaching voor particulieren, medewerkers, leidinggevenden en teams

Ennea consult
Astrid Paalvast
Leiden

Dans & Beweging
Open Floor dansmeditatie - Leiden

Open in Beweging
Corrie Drijver
Leiden

Opleiding en Training
Keynotes Coaching & Communicatie: Move Your Self

Keynotes Coaching en Communicatie
Esther van der Voort
Leiderdorp

Coaching - Diverse Coaching
Geef kleur aan je leven! Ontdek je creativiteit en creeer je eigen leven!

Kleurvol Leven
Claudia Wondergem
Leiden

Mindfulness & Compassie
Mindfulness trainingen

Praesence Mindfulness Leiden - www.praesence.nl
Remy van Gelder
Leiden

Coaching - Diverse Coaching
coaching-training-advies voor professionals in Humanities & creatieve beroepen I 1-op1 I groepen

entr'actes training - coaching - advies
Josée Boijens
Leiden

Orthomoleculaire therapie
BodySwitch Leiden

BodySwitch Leiden
Margot, Nienke en Petra
Leiden

Tai Chi & Chi Kung (Qi Gong)
chi kung

Praktijk voor zelfontwikkeling
Ria Regnery
Leiden

Massage
Lijf naar Balans, praktijk voor massage en ontspanningstherapie

Lijf naar Balans
Monica van der Plaat
Leiden

Opleiding en Training
Zielsveel levenslessen & gastcolleges

Zielsveel
Jeannette Monshouwer
Leiden

Coaching - Lifecoaching
Zelf - bewust - leven: coaching, lezingen, workshops

CoCreate
Anke Weber Smit
Oegstgeest

Financiële dienstverlening
D-Ly * passie voor cijfers, hart voor ondernemers *

D-Ly Financiële dienstverlening
Daphne Lie
Ter Aar

Massage

Marianne den Hollander
Leiden

Rouw- en verliesbegeleiding
Klaver4 Rouw- en verliesbegeleiding

Klaver4 Rouw- en verliesbegeleiding
Lina Oomen
Oegstgeest

Alexander Techniek
AT Alwine Alexander Techniek

AT Alwine
Alwine Kruisselbrink
Leiden

Kunstzinnige therapie
muziektherapie

de Lierelei
Mariëtte Burm
Leiderdorp

Familie- en systeemopstellingen
Systemisch werk

ToBeYou
Miranda van der Kwaak
Rijnsburg

Kunstzinnige therapie
Creatieve coaching

Vorm aan Licht
Laura Karsters
Leiden

Coaching - Diverse Coaching
Meditatie, Relatie en Creatie

House of Meditation
Martine Nauta
Leiden

Zelfrealisatie
Zielsveel levenslessen

Zielsveel
Jeannette Monshouwer
Leiden

Familie- en systeemopstellingen
Opstellen met het verlangen

Praktijk Kitty Kuipers
Kitty Kuipers
Oegstgeest

Opleiding en Training
Persoonlijk Ondernemerschap

Paspoort voor Passie
Robert Tjoe Nij
Oegstgeest

Coaching - Diverse Coaching

Tomer Kedar Training & Advies
Tomer Kedar
Leiderdorp

Communicatie en presentatie
Coaching, workshops, trainingen voor particulieren en bedrijven & organisaties

Ennea consult
Astrid Paalvast
Leiden

Lichaamsgerichte Therapie
Leonoor Pronk, lichaamsgerichte therapeut

Leonoor Pronk, Lichaamsgerichte psychotherapie en Biodanza
Leonoor Pronk
Leiden

Muziek & Zang
zangexpressie

de Lierelei
Mariëtte Burm
Leiderdorp

Lichaamsgerichte Therapie

Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en training
Els de Ruijter
Leiden

Acupunctuur Alexander Techniek Biografisch werk & Verhalen Centra voor Bewustwording Coaching - Diverse Coaching Coaching - Lifecoaching Coaching - Loopbaancoaching Communicatie en presentatie Counselling Dans & Beweging Familie- en systeemopstellingen Financiële dienstverlening Healing en reading Hypnotherapie Kunstzinnige therapie Lichaamsgerichte Therapie Lichaamswerk Massage Mindfulness & Compassie Muziek & Zang Natuurbeleving Opleiding en Training Orthomoleculaire therapie Psychosociale therapie Rituelen en Ceremonies Rouw- en verliesbegeleiding Tai Chi & Chi Kung (Qi Gong) Yoga Zelfrealisatie
Bewust Leiden