Nieuw licht op wat in jou leeft met verhalen vertellen en spelen.

Zielsveel
Leidschendam

Kinderen krijgen de ruimte om tot uiting te brengen wat in hun leeft door ze mee te nemen in een verhaal en door ze hun eigen verhaal te laten spelen.

In kinderen kan zich van alles afspelen waar (nog) geen woorden voor zijn. Kinderen kunnen soms de werkelijheid ervaren op een manier die buiten ons gebruikelijke denk- en taalpatroon valt. Met de verhalen die ik schrijf en vertel bied ik daarvoor een spiegel. Kinderen kunnen zich erin herkennen of een aanleiding vinden met hun eigen verhaal te komen. Met woorden, beelden, klanken en spel komt een communicatie opgang waarmee een kind zichzelf zichtbaar maakt. 

Wanneer een kind niet lekker in zijn/haar vel zit en niet duidelijk is wat er aan de hand is, kan op deze manier verhalen maken met kinderen verhelderen wat er speelt.

 

Over Zielsveel

Mijn naam is Jeannette Monshouwer. Met mijn bedrijf Zielsveel geef ik uiting aan mijn liefde voor de veelheid die wij zijn als mens. Onze verschillen. Met al die verschillen samen maken we de werkelijkheid. Mijn speciale aandacht gaat uit naar hoe wij ons verschil tot uitdrukking kunnen brengen in kunstvormen.

Zo is mijn weg ook gegaan, langs de kunsten van schilderen, dichten, schrijven, zingen, dans en theater. Op zoek naar manieren om zichtbaar te maken wat in mij leeft. En zo ervaar ik nu de levende betekenis van communiceren. Dat letterlijk samen creëren betekent.

De veelheid van zienswijzen vond ik in de filosofie. Met deze liefde voor wijsheid, de betekenis van filo-sophia, vat ik ook de moed om dat verschil in mijzelf te ontdekken, te onderkennen en te leven. Ik leerde mijzelf kennen in contact met natuur; de wisselwerking met de bomen, vogels, de wind, al wat leeft. Zielsveel staat dus ook voor de moed om ons te openen voor het onbekende; hoe willen wij onszelf als mens ontwikkelen? Welke vermogens hebben wij? Als communiceren samen creëren betekent, hoe doen we dat dan? Hoe betrekken we daarin andere levensvormen? 

Door verhalen te schrijven en te vertellen, deze te verweven met klanken en muziek, komt een communicatie opgang. Hierin verwezenlijken we elkaar. Daarin vind ik een diepe voldoening. Natuur in mij, door ons heen en om ons heen, doet daarin mee. Samen maken we een werkelijkheid zichtbaar die vanuit ons ware verlangen levend wordt. 


Zielsveel

Jeannette Monshouwer

Valkhof 70
2261 HT Leidschendam

Lid van beroepsvereniging

    Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
    Collectief Alternatieve Therapeuten
Nieuw licht op wat in jou leeft met verhalen vertellen en spelen.