Verhuisrituelen - Organisatierituelen - Stiefrituelen - Miniritueeltjes

Mijns Inziens
Leiden

Verhuisrituelen - Organisatierituelen - Stiefrituelen - Miniritueeltjes

Is er in jouw leven een belangrijke gebeurtenis waarbij je even bewust stil wilt staan?

Een praktische verbintenis gevoelsmatig laten landen

Een zakelijke afspraak met symboliek bekrachtigen

De geschiedenis van een organisatie gestalte geven en herdenken

Na een fusie de basis leggen voor een fris, nieuw collectief geheugen

Uit kleurrijke diversiteit een gezamenlijke identiteit creëren

Stilstaan bij zingevingsvragen

Verbinding, co-creatie en commitment formaliseren

Ritueel, in de vorm van symboliek, metaforen, handelingen en objecten, kan op allerlei manieren recht doen aan de bovenstaande behoeften. Ik maak met liefde en plezier samen met jou een ritueel op maat, dat uitdrukking geeft aan de gewenste betekenis en voldoet aan jouw specifieke eisen.

Dat doe ik respectvol, nuchter en praktisch. Ik voltrek mijn rituelen liever met poëzie dan met plechtige stiltes, liever in spontane beweging dan in statische passiviteit, en graag met muziek.

Over Mijns Inziens

‘Dat gaat ook alle kanten uit’, zei iemand laatst tegen mij, toen ik over mijn loopbaan zat te vertellen. Mijn professionele ontwikkeling heeft zich misschien niet helemaal volgens het boekje voltrokken. Maar het mag dan wel alle kanten uitgaan, ik word er nog steeds met de dag enthousiaster over! En… veelzijdigheid is ook een kwaliteit.

Ik schrijf sinds ik leerde schrijven, en ben er nooit meer mee gestopt. Ik bemoei me graag met andermans werk- en ontwikkelprocessen, maar ik ga óók voor de inhoud. En als die me raakt, kun je rekenen op mijn volledige toewijding: dan werk ik met overgave en zorgvuldigheid aan een helder resultaat. Ik verdiep me graag in onderwerpen die ertoe doen. Als het nodig is ben ik diplomatiek, maar liever nog benader ik mijn omgeving met een gezonde mix van humor, scherpte en directheid.

Mijn leven heeft nóg meer kleur gekregen sinds ik aan mijn werkzaamheden een levensbeschouwelijke dimensie toevoeg. De opleiding tot humanistisch celebrant – ritueelbegeleider – is mijn meest recente reis. Wanneer je het leven ziet als een reis, vinden er steeds gebeurtenissen plaats die om betekenisgeving vragen. Rituelen vormen tijdens deze reis de piketpaaltjes. Rituelen kunnen zorgen voor orde en stabiliteit, ze kunnen richting geven of een verandering markeren. In de uitwisseling met collega’s en klanten ontstaan de prachtigste rituelen.

Het kan zijn dat ik verrassend uit de hoek kom, of een onconventioneel voorstel doe. Professionaliteit betekent voor mij geen zakelijkheid, maar juist betrokkenheid en een persoonlijke benadering.

 


Mijns Inziens

Maaike Kluit

Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Verhuisrituelen - Organisatierituelen - Stiefrituelen - Miniritueeltjes